1. HABERLER

  2. SEKTÖR

  3. Bankacılık Kanunu sil baştan değişiyor
Bankacılık Kanunu sil baştan değişiyor

Bankacılık Kanunu sil baştan değişiyor

Bankacılık Kanunu TBMM'ye sunulan kanun tasarısı ile tamamen değişiyor.

A+A-

 Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Tasarıya göre, Rekabet Kurulu'nun, bankalar hakkında Rekabetin Korunması Hakkında Kanun kapsamında resen veya ön araştırma sonucunda soruşturma açılmasına karar vermesi halinde, bu durum Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) bildirilecek. Soruşturma sonucunda oluşturulan rapor, Rekabet Kurulu'nca karara bağlanmadan önce görüşünün alınmasını teminen BDDK'ya tebliğ edilecek.

HİSSEDAR OLMA ZORUNLULUĞU KALKIYOR

Temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi Fona devredilen bankaların çözümlenmesi sürecinde Fonun, sigorta tasarruf mevduat ve katılım fonu yanında banka pasiflerini de kurulacak köprü bankaya ya da mevcut bankalardan birisine devretme yetkisi olacak. Banka zararının Fon tarafından devralınabilmesi için Fonun o bankada hissedar olması zorunluluğu kaldırılıyor.

TMSF İZİN ALMADAN BANKA KURABİLECEK

TMSF, devredilen bankalarla ilgili olarak kanunda belirtilen tedbirlerin alınması amacıyla, Kurul tarafından verilecek izne gerek olmaksızın banka kurmaya yetkili olacak.

Kurulan bankanın varlık ve yükümlülükleri, tasfiye halindeki bankadan devralınması nedeniyle banka satış bedelinden, bu bankanın kuruluş ve faaliyet döneminde Fon tarafından yapılan masraflar düşüldükten sonra kalan tutarın tasfiye halindeki bankanın iflas veya tasfiye masasına verilerek alacaklıların hakları korunacak.

KUSUR SORUMLULUĞU GETİRİLİYOR

Kusurlu bulunmadıkları halde madde düzenlemesi nedeniyle sorumluluğuna gidilen kişilerin korunması amacıyla kusur sorumluluğu getiriliyor.

VAKIFBANK'A 9 ÜYE!

Vakıfbank'ın, bankanın yönetim kurulu dokuz üyeden oluşacak. Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurulca seçilecek.

Tasarıyla, devir sonrasında Vakıfbank'ın hukuki rejiminin, 4603 sayılı Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Bankası Hakkında Kanuna tabi bankalara uyumlu olmasını sağlamaya yönelik bazı düzenlemeler yapılıyor.

Türkiye Kalkınma Bankası'nın merkezi, sermayesi, organları ve faaliyet konuları ile karın dağıtımına ilişkin hususlar esas sözleşmeyle düzenlenecek.

Devlet Memurları Kanunu'na eklenen maddeyle, Türkiye'de merkez veya temsilciliği bulunan uluslararası kuruluşlarda kamu kurumlarında istihdam edilen personel görevlendirilebilecek.

Türkiye Kalkınma Bankası yalnızca anonim şirketlere değil, tüm gerçek ve tüzel kişilere kredi verebilecek.

Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK'larda değişiklik öngören kanun tasarısı TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERE DE KREDİ VEREBİLECEK

Türkiye Kalkınma Bankası yalnızca anonim şirketlere değil, tüm gerçek ve tüzel kişilere kredi verebilecek.


BANKA ÇALIŞANLARI İŞ KANUNU'NA TABİ OLACAK

Banka, Kanun yürürlüğe girdikten 180'inci gününden itibaren İş Kanunu hükümlerine tabi olmayan personeli çalıştıramayacak. Bankanın mevcut personelinden, İş Kanunu'na tabi olarak çalışmak istemeyenlere diğer kamu kurumlarına geçme imkanı tanınacak. Bankada emeklilik hakkını kazanmış ve kazanacak personel emekliliğe teşvik edilecek.

MUDİLERE ÖDEME YAPILACAK

Türkiye Emlak Bankası kapsamında mevduat niteliğinde olan ancak Halk Bankası ve Ziraat Bankası ile yapılan devir protokolü kapsamı dışında kalan alacaklar, Tasfiye Kurulu tarafından sıra cetveli kaydına gerek olmaksızın mudilere ödenecek.

2 BİN LİRALIK CEZA 10 BİNE ÇIKIYOR

Bireysel Emeklilik Kanunu'na tabi olan gerçek ve tüzel kişiler için; alınan kararlara, çıkarılan yönetmelik ve tebliğler ile yapılan diğer düzenlemelere uyulmaması halinde uygulanan 2 bin lira olan para cezası, 10 bin liraya kadar yükseltilebilecek.

DEVLET KATKISINDA KAPSAM GENİŞLİYOR

Bireysel emeklilik sistemindeki devlet katkısından, vatandaşlıktan çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler de yararlanabilecek.

KATILIM SİGORTASI VE YÖNETİCİ ŞİRKETE YENİDEN TANIM

Tasarıyla Sigortacılık Kanunu'nda da değişiklik yapılarak, "katılım sigortası" ve "yönetici şirket", yeniden tanımlanıyor. Buna göre, katılım sigortası, sigortalılar ile sigortacının, katılım ilkelerine göre sigorta güvencesi sağladığı ve faaliyetlerinin belirlenen ilkelere göre yürütüldüğü sigortayı temsil edecek.

Yönetici şirket ise sigorta teminatı sağlayan yurt içinde ya da yurt dışında yerleşik kişiler adına sigortacılık faaliyetlerinin gerçekleştirileceği sigorta piyasaları kurmak ve yönetmek üzere kendisine Müsteşarlık tarafından faaliyet izni verilen anonim şirketleri olarak tanımlanacak.

Zorunlu sigortalar kapsamındaki tazminatlar, ilgili genel şartlarla tespit edilen teminat içeriği ve hesaplama esaslarına göre belirlenecek. Zorunlu sigorta sözleşmelerinin feshine ilişkin esaslar, ilgili genel şartlarda düzenlenecek.

SİGORTA EKSPERİ İŞ REDDEDEMEYECEK

Sigorta eksperlerinin kendilerine teklif edilen işi herhangi bir sebep göstermeksizin reddetmesine imkan tanıyan düzenleme yürürlükten kaldırılacak. Sigorta eksperinin, sigortacı veya sigorta ettiren ya da sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler tarafından atanması, eksperin iş kabulü, asgari ücret tarifesinin tespiti de dahil ekspertiz ücretinin belirlenmesiyle ilgili usul ve esaslar Birlik ve Sigorta Eksperleri İcra Komitesi'nin görüşleri alınarak, yönetmelikle düzenlenecek.;

KONUT KREDİLERİNE EK FİNANSMAN

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında, konut kredilerine dönüşüm projeleri özel hesabından verilen faiz desteğine finansman ve finansal kiralama şirketlerinden alınan finansman da dahil edilecek.

Resmi Gazete'nin basım ve dağıtım hizmetlerinde de grev ve lokavt yapılamayacak.

SPK BELİRLEYECEK

Halka açık şirketlerde ortaklıktan çıkarma hakkının kullanımında satım bedeli, borsada oluşan son 30 günlük ağırlıklı ortalama fiyattan değil, "adil bedel" üzerinden gerçekleştirilecek. Adil bedelin hesaplanmasına ilişkin usul ve esaslar, Sermaye Piyasası Kurulu kurulu tarafından belirlenecek.

YALAN VE YANLIŞ BİLGİYE 5 YIL HAPİS

Sermaye piyasasında bilgi suiistimali ve piyasa dolandırıcılığı eylemlerinin cezalarının alt sınırı 2 yıldan 3 yıla çıkarılacak. Sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcı kararını etkilemek amacıyla yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi veren, söylenti çıkaran, haber veren, yorum yapan veya rapor hazırlayan ya da bunları yayan ve bu suretle kendisine veya bir başkasına doğrudan veya dolaylı menfaat sağlayanlar 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılacak.

O MADDE YÜRÜRLÜKTEN KALKIYOR

Yasadaki "Borsa İstanbul Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı en yüksek icra amiri sıfatıyla şirketi sevke, idareye ve tek başına temsile ve ilzama yetkilidir" cümlesi, yürürlükten kaldırılıyor.

KİT'LERDE YENİ DÜZEN

KİT'lerde yönetim kurulunun teşkili yeniden düzenleniyor. Yönetim kurulu başkanının, genel müdür dahil olmak üzere yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmesine imkan tanınıyor. Buna göre; yönetim Kurulu, yedi kişiden oluşacak. Genel müdür, yönetim kurulu üyesi olacak ve ilgili bakanın teklifi üzerine ortak kararla atanacak. Genel müdür dışındaki yönetim kurulu üyelikleri için yapılacak atamalar, teşebbüs personeli dışından yapılacak.

Tasarıyla, 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren bağımsız denetime tabi olacak KİT'ler ve bağlı ortaklıklarda bağımsız denetçiyi seçme yetkisi, KİT Yönetim kuruluna veriliyor.

Yönetim kurulu toplantılarına davet, yönetim kurulu başkanı tarafından yapılacak. Buna göre; yönetim kurulu; yönetim kurulu başkanının daveti üzerine ayda iki defadan az olmamak üzere üye tamsayısının salt çoğunluğuyla toplanacak ve kararlarını üye tamsayısının salt çoğunluğuyla alacak. Oylarda eşitlik halinde başkanın bulunduğu taraf, çoğunluğu sağlamış sayılacak.

 

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.